Planering och design

Vi älskar att forma och strukturera naturens element i vackra arrangemang av träd, blommor, trä och vatten. Vår fokus är att skapa trädgårdar och landskapsmiljöer som är både estetiska vackra, friska och hållbara.

Vi kommer att arbeta i nära samråd med dig för att säkerställa att våra planer och skisser motsvarar din vision och dina önskemål för din trädgård, park eller offentliga grönområden. Baserat på vår breda arbetslivserfarenhet och spetskompetens kan vi tillsammans komma fram till hur man genomför dina idéer bäst och hur din landskapsarkitektur kommer att hålla sig frisk och vacker i många år framöver.Som en del av detta, kommer vi också att titta på de befintliga resurser och förutsättningar för projektets miljö och inkludera eventuella åtgärder som behövs för att miljön ska behålla sin naturliga skönhet och upprätthålla befintliga plantor med omsorg och expertis.

I samarbete med er, kommer vi sedan arbeta fram en slutlig plan utifrån vad som önskas och vad som behövs för att förvandla din trädgård eller ditt grönområde till en tilltalande ny plats för komfort och rekreation. Det vi behöver från dig är mått av projektmiljön du vill förändra (som exakt som möjligt) samt dina önskemål på hur du vill förändra (så exakt som möjligt).

När planeringsfasen är klar, kommer du att få uppskattning av hur lång tid projektet kommer att ta samt de beräknade kostnaderna. Detta kan förändras något under arbetsprocessen på grund av oförutsedda omständigheter såsom vädrets påverkan eller om du får nya idéer under tiden för utförandet. Men de tids och kostnadsberäkningar vi ger dig är oftast det du kan förvänta dig.

Naturligtvis kommer vi att hålla kontakten under tiden projektet utvecklas och du kommer att kunna hålla koll på resultatet från dag till dag.


Galleri Om Oss Kontakt