Beskärning av fruktträd

Beskärning av fruktträd skiljer sig från annan beskärning då det oftast är i syfte att få trädet att bära mer frukt, vilket inte är målet med en vanlig beskärning. Utan beskärning utvecklar fruktträd inte rätt form. Fruktträd som är beskurna på rätt sätt kommer att producera kvalitativ frukt mycket tidigare och leva betydligt längre. Ett primärt mål vid beskärningen är att få trädet att utveckla ett starkt ramverk som kan stödja fruktproduktionen.

Felaktigt beskurna fruktträd har i allmänhet grenar som är mycket vinklade uppåt, detta resulterar i att grenarna bryts av när frukten växer till sig. Detta minskar avsevärt trädets produktivitet och kan kraftigt minska trädets livslängd. Ett annat mål för den årliga beskärningen är att ta bort döda, angripna eller brutna trädgrenar. Korrekt beskärning öppnar också upp i trädets krona och tillåter maximalt ljusinsläpp.

För de flesta fruktträd är blomknopparna för den aktuella säsongens skörd bildade föregående sommar. Ljuspenetrering är viktigt för blomknopparnas utveckling och för att trädet ska ge frukt med bra smak och av hög kvalité. När man öppnar upp och skapar utrymme i trädkronan kan tillräckligt med vind passera, vilket låter trädet torka snabbare och minskar risken för infektion. Dessutom är ett välformat fruktträd estetiskt tilltalande.Våra frukt-trädbeskärnings tjänster består av följande:

Uppbyggnadsbeskärning är den första beskärningen av ett ungt träd, det hjälper trädet att utveckla en balanserad form med starka grenar som kan stödja tunga frukt grödor. Målet är att utveckla ett öppet och balanserat ramverk, med starka grenar, för att göra dem lätta att sköta och för att säkerställa produktionen av högkvalitativ frukt.

Underhållsbeskärning utförs regelbundet för att förhindra sjukdom och främja en regelbunden fruktproduktion. Avlastningsbeskärning syftar till att omvandla ett övervuxet, angripet eller skadat träd till ett friskare och bättre skött träd. Detta utförs vanligen under en längre tid snarare än allt på en gång, avsikten är att återskapa trädets fruktbärande potential och att öka dess hälsa. Spaljé är en kombination av beskärning, formning och stöd av grenar för att tillsammans skapa en formation.


Galleri Om Oss Kontakt