Är du oroad över ett träd nära ditt hus som kan vara en risk under en storm? Eller har trädroten skadat grunden eller uppfarten till ditt hus?

Vi, som professionella inom trädfällning, kan hjälpa dig. Vi jobbar med både stora och små träd i Skåne. Vårt team är fullt utbildade och sätter säkerheten först i allt vi gör.

Om du är osäker på vilket träd som behöver tas bort, kontakta oss. Vi kan ge dig råd om vilka träd som bör tas bort eller om du behöver minska antalet träd på din tomt. Om ett stort träd är svårt att fälla, kanske det räcker att beskära det. Vi kan också ta bort stubbar efter trädfällning.

Vi bedömer trädens tillstånd

Trädfällning kan vara farligt och kräver alltid att det görs på ett säkert sätt för att undvika skador på egendom och människor. Vårt team på Greenwelle A&L har lång erfarenhet av att fälla träd säkert, oavsett trädets typ och placering.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med trädfällning i Skåne och vet vilka träd som passar bäst i denna region. Vissa träd, som kastanjer och lönnar, kan bli väldigt stora och hota andra växter i närheten.

Vi kan också hjälpa till med att bedöma ett skadat träd, till exempel om det har skadats av skadedjur eller storm. Om ett träd är skadat är det viktigt att ta bort det eftersom det kan falla av sig självt.

Vi sätter säkerheten först

Våra anställda har utbildning i säkerhet vid trädfällning. Du kan känna dig trygg med att ditt träd tas bort på ett sätt som inte skadar människor eller egendom. Om något skulle hända har vi en omfattande ansvarsförsäkring som täcker eventuella problem.


Trädfällning av stora träd, utfört av Greenwelle A&L

Trädfällning har många orsaker

Träd är levande och påverkas av omvärlden och naturen. Alla träd har olika livslängd och vissa träd är mer känsliga för yttre påfrestningar.

Trädfällning kan kännas som ett stort ingrepp i utemiljön, men ibland är det viktigt att prioritera säkerheten. Ett skadat eller dött träd kan falla när du minst förväntar det. Så när är trädfällning det rätta valet för dig?

Vanliga orsaker till trädfällning

 • Träden står för nära eller lutar mot hus, garage eller andra byggnader.
 • Trädets rötter är ett hot mot marken, husgrunden, uppfarten eller asfalten.
 • Frön, blad och grenar faller ner på marken och kan hindra gräsmattans tillväxt.
 • Trädet är för stort för platsen och utgör en säkerhetsrisk om grenar faller ner.
 • Det är för tätt mellan träden – välj ut de hälsosammaste träden att behålla. Vi är utbildade arborister och kan ge dig rådgivning.

Döda träd

När ett träd är dött är trädfällning den enda lösningen. Detta minskar risken att det faller i en oönskad riktning och skadar människor eller byggnader. Om du märker att ett träd håller på att dö bör du överväga trädfällning. Du kan se om trädets hälsa försämrats genom att kontrollera om enstaka grenar eller delar av trädkronan har dött.

Träd med sjukdomar

Det har blivit vanligare med sjuka träd i Sverige. Detta beror både på mer handel och på att klimatet förändras. Allvarliga sjukdomar eller insektsangrepp kan döda träden och sprida sig i din trädgård.

Ofta är en sjukdom kopplad till en viss typ av träd. Svampsjukdomar, som kan sprida sig på trädstammen och grenarna, är mycket vanliga. Äppel- och päronträd är särskilt mottagliga.

Fälla träd efter storm

Stormskador är vanliga för alla träd. När ett träd är väldigt skadat måste det tas ner. Om du har ett träd som lutar mycket eller är lutande mot ett annat träd, var försiktig. Kom inte nära trädet, kontakta oss istället så tar vi bort trädet på ett säkert sätt.

Vad kostar det att ta ner ett träd?

Eftersom alla träd är olika, måste vi komma till platsen för att se hur mycket det skulle kosta. Trädets storlek, dess skick och plats avgör hur lång tid det tar att ta ner det.

Vi jobbar oftast per timme, om vi inte har avtalat om ett fast pris för hela jobbet. Priset kan förändras beroende på om du bara vill ta ner trädet, eller om du också vill att vi kapar och tar bort det.

Genom att svara på nedan frågor kan vi ge dig en offert på våra tjänster:

 • Ska trädet klippas eller tas ner?
 • Står trädet på en svår plats?
 • Vill du att vi kapar trädstammen i mindre bitar?
 • Vill du att vi tar bort trädet och grenarna efteråt?
 • Behöver stubben fräsas bort?
 • Krävs det tillstånd för att ta ner trädet?

Träd på mark som kräver marklov

Vissa träd är skyddade i stadsplaner, så kontrollera alltid om du behöver tillstånd för att ta ner ett träd. Du behöver inte tillstånd om trädet står utanför en stadsplanerad eller skyddad plats.

Om du glömmer att ansöka om tillstånd kan du få böta och behöva plantera ett nytt träd.

Vissa träd kan också vara skyddade för naturvården. Då måste du ansöka om undantag från Länsstyrelsen.

Åt vilket håll ska jag fälla trädet?

Det viktigaste när du tar ner ett träd är att bestämma vilket håll det ska falla. Du gör detta genom att se på trädet, stammen och grenarna. Om det är svårt att avgöra, kan du mäta med en lodlina. Vi kan hjälpa till med detta.

Om det finns en tidigare skada på trädet eller om det har klippts innan, kan trädet vara ojämnt och det kan påverka vilket håll det faller. Vindriktningen kan också påverka detta. Därför är det viktigt att noggrant kontrollera alla saker som kan påverka vilket håll trädet faller.

Det farligaste med att ta ner ett träd är att vara säker på vilket håll det kommer att falla. Ett fallande träd är mycket tungt, så säkerheten är det viktigaste för oss. Genom att planera jobbet, säkra en väg att dra sig tillbaka, använda rätt verktyg och bara ha utbildade arbetare, kan du känna dig trygg med oss.


Träd med stor stam får också fällas

När det finns röta i trädstammen

Se upp om det verkar finnas röta i trädets stam. Det märker du på att stammen är missfärgad eller mjuk. Om trädet inte verkar friskt är det extra viktigt att anlita en professionell arborist för en säker trädfällning. Vid röta blir träfibrerna nämligen försvagade, vilket gör hela stammen ostadig.

Höga stubbar gör kapningen säkrare

Eftersom röta ofta finns i trädstammens nedre delar kan du välja att kapa med extra hög stubbe. Det finns de som tycker att det ser tråkigt ut, men faktum är att höga stubbar är utmärkta bostäder för våra viktiga insekter.

Extra viktigt med naturlig fallriktning

Träd med röta ska alltid fällas i dess naturliga fallriktning. Det beror på att rötan gör momentet extra riskfyllt, eftersom trädstammen inte säkert bär vid fällningen. För extra säkerhet kan man använda en vinsch som håller trädet på rätt plats.

Viktiga begrepp att förstå vid trädfällning

Naturlig fallriktning är den riktning som trädet bör falla åt, beroende på trädets lutning och hur grenarna är fördelade.

Sidolut betyder hur mycket trädet lutar åt ett visst håll. Det påverkar var trädet faller.

Riktskär är skåran som görs med motorsåg innan fällningen för att styra åt vilken håll stammen faller.

Fällskär är snittet som görs med motorsåg för att fälla trädet.

Brytmån är en viktig säkerhetsaspekt när vid trädfällning. Det är den del av stammen som inte skärs av i riktskäret eller fällskäret. Istället går brytmånen av naturligt när trädet faller till marken.

Fällning av träd på egen tomt - vi hjälper dig!

Om du funderar på att fälla träd på din tomt, kan det vara bra om träden är gamla, sjuka eller om det är för trångt mellan dem. Oftast behöver du inte ansöka om tillstånd för att fälla träd, men det finns undantag.

För att fälla träd på ett planerat område kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen. Du behöver också vara noga med vilket håll trädet faller, för din egen säkerhet och för andras. Det vore tråkigt om trädet skulle falla på grannens garage.

Vi rekommenderar att du tar hjälp av en trädexpert som har utbildning och erfarenhet av att fälla träd. Våra medarbetare har stor erfarenhet och kan hjälpa till med både små och stora träd. Kontakta oss så hjälper vi dig!


Galleri Om Oss Kontakt