Har du ett träd på din tomt som står för nära huset och skuggar din uteplats? Kanske oroar du dig för att trädet ska skada ditt hus om det faller vid nästa storm? Eller så förstör trädets rötter husgrunden och stenbeläggningen på uppfarten?

Oavsett varför du vill ta bort ett träd kan vi hjälpa dig med trädfällning i Skåne. Våra medarbetare har lång erfarenhet i branschen och utför alla arbeten med säkerhet i fokus. Dessutom kan vi ge dig råd och tips om vilka träd som är bäst att fälla om du är i behov av att gallra på tomten. Vi kan hjälpa dig med att berätta vilka träd som är mest livskraftiga och vilka som kommer att växa alldeles för mycket.

Vi bedömer trädens skick

Att fälla ett träd är inte bara farligt utan också ett omfattande arbete som alltid måste ske på ett säkert sätt för att undvika skada på egendom och människor. Vårt team på Greenwelle är utbildade proffs med lång erfarenhet av trädfällning, på ett korrekt och säkert sätt, oavsett typ av träd och var trädet befinner sig.

Eftersom vi har arbetat länge med trädfällning i Skåne vet vi vilka typer av träd som passar bäst i Skånetrakten. Vissa träd blir exempelvis enormt stora på sikt och hotar därmed att tränga undan all annan växtlighet i närheten. Vi kan också bedöma om ett träd har fått en skada som gör att trädet sakta håller på att dö. Det kan handla om ett angrepp från skadedjur eller en stormskada. Att fälla ett skadat träd är viktigt eftersom det annars kommer att falla av sig själv.

Säkerhet i fokus

Alla våra medarbetare har utbildning i säkerhet vid trädfällning, både i hantering av motorsåg och i teknik för trädfällning. Det gör att du kan känna dig trygg med att trädet fälls på ett sätt som varken skadar människor eller egendom. Skulle olyckan ändå vara framme har vi naturligtvis en omfattande ansvarsförsäkring som täcker eventuella problem.Det finns flera skäl till varför man bör överväga trädfällning:

 • Trädet är dött
 • Dalande hälsa – grenar eller krona försvagas, stora döda grenar, eller om du märker att det finns röta på huvudstammen.
 • Större stormskador – en betydande del av trädet är skadad och trädet är bortom räddning.
 • Trädet står för nära huset eller andra byggnader, poolen, etc.
 • Trädet lutar mot något, såsom hus, parkering, uteplats, pool etc.
 • Rötterna utgör ett allvarligt hot mot grund, uppfart, trottoar etc.
 • Trädet är en olägenhet- släpper frön, blad, grenar och hämmar gräsmattans tillväxt
 • Stora landskaps renoveringar som oåterkalleligen skadar trädet, eller på grund av att trädet är gammalt och det är dags för en mer lämplig plantering.
 • Nybyggnation – trädet kan komma att skadas av utrustning eller är i vägen för byggandet
 • Trädet är alldeles för stort för platsen och utgör utmaningar för säkerheten när det faller av grenar
 • Allvarligare sjukdomar eller insektsangrepp som kommer att döda trädet, eller riskerar att spridas till andra träd
 • Trängseln bland träden på din egendom – prioritering av vilka träd som är friskast och som bör stå kvar


Galleri Om Oss Kontakt