Har du ett träd på din tomt som står för nära huset och skuggar din uteplats? Oroar du dig för att träd riskerar att skada ditt hus vid nästa storm? Har trädets rötter förstört husgrunden eller stenbeläggningen på uppfarten?

Ta kontakt med ett proffs på trädfällning! Vi utför trädfällning i Skåne av stora och mindre träd. Vårt team består av erfarna medarbetare som kan branschen och sätter säkerheten i fokus vid varje utfört arbete.

Är du osäker på vilket träd som behöver fällas?

Prata med oss så hjälper vi dig med råd om vilka träd som bör fällas, eller om du är i behov av att gallra på tomten. Stora träd kan ibland vara utmanande att fälla och då räcker det ofta att beskära trädet. Om du vill slippa stora stubbar efter en trädfällning kan vi givetvis ordna med stubbfräsning, med utgrävning av stubbar och rötter.

Vi bedömer trädens skick

Att fälla träd är inte bara farligt utan också ett omfattande arbete som alltid måste ske på ett säkert sätt för att undvika skada på egendom och människor. Vårt team på Greenwelle A&L är utbildade proffs med lång erfarenhet av trädfällning, på ett korrekt och säkert sätt, oavsett typ av träd och var det är placerat.

Vi har arbetat länge med trädfällning i Skåne och vet vilka typer av träd som passar bäst i Skånetrakten. Vissa träd som kastanjer och lönnar blir till exempel väldigt stora över tid och hotar då att tränga undan all annan växtlighet i närheten.

Du kan också anlita oss för att få en bedömning på ett träd som har fått en skada. Det kan handla om ett angrepp från skadedjur eller en stormskada som gör att trädet sakta håller på att dö. Att fälla ett skadat träd är viktigt eftersom det annars kommer att falla av sig själv.

Säkerhet i fokus

Alla våra medarbetare har utbildning i säkerhet vid trädfällning, både i hantering av motorsåg och i teknik för trädfällning. Det gör att du kan känna dig trygg med att ditt träd fälls på ett sätt som varken skadar människor eller egendom. Skulle olyckan ändå vara framme har vi naturligtvis en omfattande ansvarsförsäkring som täcker eventuella problem.


Trädfällning av stora träd, utfört av Greenwelle A&L

Trädfällning har många orsaker

Träd lever och utsätts precis som vi människor av omvärlden och naturens makter. Olika typer av träd har olika livslängd och det finns givetvis träd som är mer känsliga för yttre påfrestningar.

Trädfällning kan kännas som ett stort ingrepp i utomhusmiljön, men många gånger är det viktigare att sätta säkerheten först. Ett skadat eller dött träd riskerar nämligen att falla när du minst önskar det. När är trädfällning rätt val för dig?

Vanliga orsaker till trädfällning

 • Träden står för nära eller lutar mot hus, garage eller andra byggnader.
 • Rötterna utgör ett allvarligt hot mot mark, husgrund, uppfart, eller asfaltsläggning.
 • Frön, blad och grenar faller ner på marken och kan i stora mängder hämma gräsmattans tillväxt.
 • Växtlighet kan skadas i samband med nybyggnation, både i form av maskinarbete eller att träden måste tas bort av utrymmesskäl.
 • Trädet är för stort för platsen och utgör en säkerhetsrisk om grenar faller ned.
 • Det är för tätt mellan träden – prioritera vilka träd som är friskast och som bör stå kvar. Vi är utbildade arborister och hjälper dig gärna med information och rådgivning.

Döda träd

När ett träd har dött är trädfällning den enda lösningen. Då slipper du riskera att det faller i en oönskad riktning där det kan skada personer eller byggnader. Om du ser att ett träd håller på att dö bör du överväga trädfällning. Du kan se om trädets hälsa försämrats genom att undersöka om enstaka grenar eller delar av trädkronan har dött.

Träd med sjukdomar

Trädsjukdomar har blivit vanligare i Sverige. Det beror dels på ökad handel, men också på ett förändrat klimat. Allvarligare sjukdomar eller insektsangrepp kan döda trädet på sikt, men det riskerar också att spridas vidare i din trädgård.

Det är vanligt att trädsjukdomar är artspecifika - sjukdomen sätter sig alltså på en viss typ av träd. Det mest vanliga är att sjukdomen orsakas av svamp som sedan sprider sig på stam och grenar. Äppel- och päronträd är särskilt utsatta.

Fälla träd efter storm

Stormskador är vanliga på både löv- och barrträd. När en betydande del av trädet är skadat är trädfällning den enda lösningen. Om du har ett träd som lutar kraftigt eller står lutad mot ett annat träd är det viktigt att vara försiktig. Gå inte i närheten av trädet, utan kontakta oss så hjälper vi dig att på ett säkert sätt ta bort trädet.

Hur mycket kostar det att ta ner ett träd?

Alla träd är olika, därför är det svårt att säga hur mycket det kostar utan att komma ut till platsen. Trädets storlek, om det är skadat och sjukt, eller står på en otillgänglig plats avgör hur lång tid fällningen tar.

Arbetet utförs ofta på timbasis om vi inte kommer överens om en totalkostnad för ett helt projekt. Priset påverkas av om du enbart vill ta ned trädet, eller om du också vill få det kapat och bortforslat.

Genom att svara på nedan frågor kan vi ge dig en offert på våra tjänster:

 • Ska trädet beskäras eller fällas?
 • Är trädet olägligt placerat?
 • Vill du få trädstammen kapad i mindre delar?
 • Vill du att vi forslar bort träd och grenar efteråt?
 • Är stubbfräsning aktuellt?

Träd på mark som kräver marklov

Det kan finnas träd som är skyddade i detaljplanen. Därför är det viktigt att alltid kontrollera detaljplanen och om det krävs marklov för att trädfällning. Utanför detaljplanerad eller K-märkt mark behöver du inte ansöka om lov.

Om du glömmer att ansöka om marklov riskerar du en byggsanktionsavgift och krav på att återplantera ett motsvarande träd.

Förutom lovplikt för trädfällning kan vissa träd också vara biotopsskyddade eller skyddade enligt artskyddsförordningen. Då behöver du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen.

Åt vilket håll ska jag fälla trädet?

Det absolut viktigaste att tänka på när man fäller träd är att fastställa fallriktningen. Det gör du genom att titta på trädet, stammen och dess grenar. Du kan också mäta med ett lod om det är svårt att avgöra åt vilket håll det lutar. När du anlitar oss hjälper vi dig såklart med detta moment.

Ibland finns det en tidigare skada eller att trädet är beskuret sedan tidigare. Det kan skapa ojämnheter som gör att trädets tyngd är ojämnt fördelat. Även vindriktningen kan påverka åt vilket håll trädet faller. Därför är det viktigt att noga kontrollera de faktorer som kan påverka fallriktningen.

Den absolut största risken vid trädfällning är säkra åt vilket håll trädet kommer att falla. Det är ofta en enorm tyngd som faller mot marken och vår högsta prioritet är därför alltid säkerheten. Genom att planera arbetet, säkra reträttvägen, använda rätt utrustning och endast arbeta med utbildad personal, kan du som kund vara trygg med oss.


Träd med stor stam får också fällas

När det finns röta i trädstammen

Se upp om det verkar finnas röta i trädets stam. Det märker du på att stammen är missfärgad eller mjuk. Om trädet inte verkar friskt är det extra viktigt att anlita en professionell arborist för en säker trädfällning. Vid röta blir träfibrerna nämligen försvagade, vilket gör hela stammen ostadig.

Höga stubbar gör kapningen säkrare

Eftersom röta ofta finns i trädstammens nedre delar kan du välja att kapa med extra hög stubbe. Det finns de som tycker att det ser tråkigt ut, men faktum är att höga stubbar är utmärkta bostäder för våra viktiga insekter.

Extra viktigt med naturlig fallriktning

Träd med röta ska alltid fällas i dess naturliga fallriktning. Det beror på att rötan gör momentet extra riskfyllt, eftersom trädstammen inte säkert bär vid fällningen. För extra säkerhet kan man använda en vinsch som håller trädet på rätt plats.

Viktiga begrepp att förstå vid trädfällning

Naturlig fallriktning är den riktning som trädet bör falla åt, beroende på trädets lutning och hur grenarna är fördelade.

Sidolut betyder hur mycket trädet lutar åt ett visst håll. Det påverkar var trädet faller.

Riktskär är skåran som görs med motorsåg innan fällningen för att styra åt vilken håll stammen faller.

Fällskär är snittet som görs med motorsåg för att fälla trädet.

Brytmån är en viktig säkerhetsaspekt när vid trädfällning. Det är den del av stammen som inte skärs av i riktskäret eller fällskäret. Istället går brytmånen av naturligt när trädet faller till marken.

Fällning av träd på egen tomt - vi hjälper dig!

Funderar du på att fälla träd på din tomt? Det är en god idé om träden är gamla, sjuka eller helt enkelt är för trångt placerade. Ofta kan trädfällning göras utan någon ansökan, men det finns undantag.

Fällning av träd på detaljplanerat område kräver ibland marklov, vilket du måste ansöka om hos Länsstyrelsen. Förutom det behöver du ha kontroll på fallriktningen. Dels för din egen säkerhet, men också för andra. Det är tråkigt om trädet faller över grannens nya garage.

Vi rekommenderar att du tar hjälp av en professionell arborist som har utbildning och kunskap för fällning av träd. Våra medarbetare har många års erfarenhet i branschen och hjälper dig gärna oavsett om det gäller små eller stora träd. Kontakta oss så hjälper vi dig igång!


Galleri Om Oss Kontakt