Vintern är här och det är dags att börja se över träd och buskar och planera vinterbeskärningen. Det är en vanlig missuppfattning att underhåll av träd inte kan göras under vintermånaderna. I verkligheten är vintern en utmärkt tidpunkt för beskärning och trädborttagningsarbeten. Det är faktiskt så att vissa beskärningsarbeten enbart bör utföras under vintertid, som t.ex hamling och beskärning av fruktträd. Detta för att optimera produktionen av frukt och förbättra trädets ramverk.

Den bästa tiden att beskära beror på vilket resultat man önskar. Tillväxten maximeras dock om man beskär under vinterhalvåret och skador är lättare att se på grenar och stam då det inte finns några löv som skymmer. Beskärning som sker när trädet ligger i vila under vinterperioden minskar också risken för skadeangrepp i snittytan efter beskärningen. Trädet har då mer reservenergi lagrad för att kunna valla över och läka.

Beskärning som utförs på rätt sätt kan förbättra hälsan, utseendet och växtkraften på träd och buskar.
Nedan hittar du fördelar med att beskära under vintern.

 • Under vintern är de flesta vedartade växter i vila och detta gäller även sjukdomar och insekter som annars riskerar att angripa beskärningsytan på trädet eller busken.

 • Efter att löven har fallit är det lättare att se trädets form i sin helhet. Skadade eller sjukdomsangripna grenar är lättare att lokalisera utan löven som annars skymmer sikten.

 • Beskärning under sensommaren eller tidig höst kan stimulera ny tillväxt vilket utgör en risk när den stränga vinterkylan kommer. Växten hinner inte avhärda ordentligt innan kylan. Detta kan påverka växten negativt.

 • Vinterbeskärning är bra för dina träd och buskar. Barken läker snabbare och växten har lagrat extra energi för att kunna ta hand om eventuella skador som uppstår under beskärningen.

 • Arbetet kan utföras mer effektivt under vintern och eftersom landskapet är i vila minskar risken att stora maskiner och utrustning skadar omkringliggande miljö. Detta resulterar i en lägre kostnad, snabbare och effektivare utförda arbeten och bättre slutresultat. Detta stämmer in i stor utsträckning för stora trädbeskärningsarbeten samt trädfällning.

 • Att beskära på vintern kan förhindra en stor del av skadorna som kan uppstå på träd och buskar under vintertid. När snön ligger tung på träden och nederbörden är kraftigare finns det en större risk för nedfallande grenar och träd som ramlar ihop på grund av en försvagad och skadad ved.


 • Vinterbeskärning är också en bra anledning för oss människor att ta oss ut i naturen även under den kalla årstiden.

 • Det finns många olika anledningar till varför man vill beskära sina träd och buskar. Att ta bort döda eller skadade grenar är nödvändigt för att behålla vitaliteten hos plantan. Borttagning av döende, sjukdomsangripna eller brutna grenar kan tillämpas under hela året med låg risk för negativa effekter på trädets eller buskens hälsa. Ibland är en beskärning nödvändig för att träden inte ska störa trafik, fotgängare eller byggnader i stadsmiljöer.

  Det finns två olika beskärningstekniker som används för det mesta vid beskärning av vedartade växter. Båda tekniker behöver utföras tillsammans när målet är att reducera eller behålla plantans storlek.

  Förtunning

  Man tar bort hela grenen hela vägen tillbaka till huvudgrenen eller stammen. Detta möjliggör ljus att komma in i kronan och vinden kan lättare ta sig igenom trädet. Därmed minskar man risken för väderrelaterade skador på grenar. Det är viktigt att inte beskära för nära grenbarkåsen eftersom detta kan fördröja läkeprocessen samt ökar risken för infektion. Om beskärningssnittet är utfört på rätt sätt kommer trädet börja valla över snittet ett par månader senare.

  Klippa tillbaka

  Detta är en förkortning av grenarna där man lägger snittet precis vid en knopp eller vid nästa förgrening. Beskärningssnittet bör läggas i en vinkel ovanför knoppen eller sidogrenen.

  Särskilda sorters träd som t.ex lönn, (Acer spp.), björk (Betula spp.) och valnöt (Juglans spp.), kan läcka sav om de beskärs under tidig vår då flödet av sav inuti trädet är som störst. Även om det kan se otrevligt ut så har läckage av sav väldigt få negativa effekter på trädets hälsa och tillväxt. Det går att undvika att sav läcker ut om man beskär denna typ av träd under tidig vinter eller under andra tider på året. Under tidig vår precis innan löven utvecklas, omvandlar saven en större del av stärkelsen till socker. Den höga koncentrationen av socker i saven medför ett flöde av vatten från den omkringliggande jorden och in i trädet genom osmos. Med vattnets flöde byggs ett tryck upp inuti trädet som transporterar runt vätskan. Därför är detta den enda tiden på året (utom vid vissa sjukdomar) då trycket inuti trädet skapar ett högt flöde av sav som alltså kan läcka ut vid beskärning.

  Beskära vårblommande träd och buskar

  Vid beskärning när trädet/busken ligger i vintervila kan blomknopparna på de tidigblommande sorterna försvinna i och med beskärningen. Om du önskar att trädet eller busken ska blomma under den tidigare våren är det bättre att skjuta fram beskärningen till efter att växten blommat över.

  Vad gäller för vår och sommarbeskärning då?

  Vintern är en bra tid att beskära, men det innebär inte att beskärning under vår och sommar inte är bra för dina träd. Det finns helt enkelt olika fördelar för varje årstid och beskärningsarbetena utförs av olika anledningar som t.ex:

  • Ta hand om dödveda är inte helt lätt under vintertid (vissa sorters träd är svårbedömda om grenen är död eller inte under vintertid då de ligger i vila)
  • Ta bort skadade eller sjuka grenar
  • Förbättra helhetsintrycket av trädet när det är avlövat
  • Öppna upp trädkronan för att öka luftcirkulation eller att tillåta mer solljus att nå längre in
  • Höja trädtaket för att förbättra din utsikt
  • Beskära buskar och träd som har vuxit sig för stora eller som är i vägen

  Många av dessa beskärningsarbeten görs under säsongen då träden/buskarna är i tillväxt eftersom problemen oftast inte visat sig förrän löven på träden fallit.

  Tveka inte att kontakta oss för mer information om träd och busk-beskärning eller om du önskar en få kostnadsfri offert från oss där vi tillhandahåller en skräddarsydd beskärningsplan för dina och din trädgårds behov.

  I det långa loppet kan rätt beskärning hjälpa till att förbättra hälsan och skönheten i dina träd och höja nivån av säkerhet och fastighetsvärdet.

  18 Dec 2018