Träd och buskar är en oerhört viktig födokälla för bin och andra pollinatörer. Detta beror delvis på att trädens storlek ger plats åt tusentals blommor vilka utgör pollinatörernas viktigaste födokälla på en och samma plats.

Pollinatörerna behöver din hjälp

Du kanske undrar varför någon skulle vilja välkomna bin i sin utomhusmiljö? Avkoppling och insekter som sticks är väl ingen bra kombination, tänker nog många. När du inser hur värdefulla bin och andra pollinatörer är och hur mycket de är i behov av vår hjälp kommer du kanske att tänka om och till och med bjuda in dem i din trädgård med glädje. Att plantera träd och buskar som kan erbjuda pollen och nektar är ett enkelt men effektivt sätt att gynna och hjälpa våra hårt arbetande - och väldigt viktiga småkryp.

Vad är pollinering?

Pollinering är överföringen av pollenkorn från den maskulina delen av blomman till den feminina. Därav befruktas blomman och tillåter frön och frukt att ta form och utvecklas. Bin och andra pollinatörer utför denna förstklassiga service medan de samlar in blomsterbränsle i form av pollen (protein) och nektar (kolhydrater). Omkring 85 % av världens blommande växter är helt och hållet beroende av de pollinerande insekternas existens. (Resterande växter pollineras med hjälp av vinden.)

Pollingering av växter

Varför är pollinering viktigt?

Studier visar att en tredjedel av vår diet kommer från blommor som är pollinerade av insekter och djur. Pollinatörer förser oss med till exempel äpplen, bär, plommon, körsbär, persikor, meloner, mandlar, kaffe och choklad.

Pollinatörer är också livsviktiga för många andra djur. Enligt Xerces Society utgör insektspollinerad föda en majoritet av dieten hos 25 % av våra fåglar och däggdjur. Detta omfattar till och med våra mäktiga björnar.

Vilka är våra pollinatörer?

Honungsbin får mest uppmärksamhet när det kommer till att visa tacksamhet gentemot våra pollinatörer och visst utför de ett viktigt arbete i våra fruktlundar och sädesfält. Det finns dock en otroligt utbredd mångfald av inhemska bin och andra pollinatörer som också utgör en viktig del och även de är oerhört viktiga för vårt ekosystem.

Många inhemska bin bor i håligheter nere i marken, ofta i döda trädgrenar och trärester, och majoriteten av dem är inte aggressiva i sin natur. Om du blir stungen av en svart och gul insekt så är det med största sannolikhet inget bi utan en geting som skyddar sitt territorium.

En fjäril som pollinerar

Vad kan du göra för att hjälpa pollinatörerna?

Det är tydligt att våra värdefulla honungsbin – tillsammans med våra inhemka bin, fjärilar, malar, skalbaggar och andra pollinatörvänner behöver all hjälp de kan få. Så vad kan du göra?

  • Låt din utomhusmiljö vara lite mer ostädad eller skapa en plats i skymundan där trädgårdsstädningen inte är lika viktig. Ett område med vilda blommor, högt gräs, okrattade löv, ett dött träd eller stubbe är ett mycket bättre levnadsklimat än en perfekt klippt men öde gräsmatta.
  • Plantera massor av blommor! Välj inhemska arter med en variation av olika färger och former för att uppmuntra mångfalden. Kom ihåg att inhemska växter kommer att adaptera sig bättre till ditt eget klimat än exotiska växter. Om du har ett begränsat utrymme kan du istället odla blommor i krukor på en terass, en balkong eller till och med i fönsterkrukor.
  • Säkerställ att du har något i din utemiljö som står i blom under varje säsong (vår, sommar och höst). Vissa sorters bin är aktiva från vår till höst, andra är aktiva endast under april och maj medan några är som mest aktiva under juli och augusti. Alla behöver de näring oavsett vilken period de är aktiva under.
  • Rädda drottningen! Nyutvecklade humledrottningar behöver vårblommande växter, buskar och träd. Humlor har, till skillnad mot honungsbin, har en årlig cykel. Nya drottningar föds på hösten och efter parning hittar de en plats att övervintra på. När insekterna kommer fram på våren behöver de tillgång till nektar och pollen för att kunna börja bygga upp sina kolonier.
  • Stötta konservering av landskapet genom att hjälpa till att skapa och upprätthålla gemensamma samhällsträdgårdar och gröna ytor för att säkerställa att alla pollinatörer får tillgång till det klimat de trivs i.

Vilka träd och buskar bör man plantera för pollinatörerna?

När det kommer till att välja träd och buskar för pollinatörerna bör man se till att välja sorter som producerar tillräckligt med blommor för insekterna att äta av under hela växtsäsongen.

I de flesta bostadsområden finns det ett överflöd av blommor under tidig vår då körsbärsträd, plommonkörsbär, blodplommon och magnolior blommar, efterföljt av häggmispel, fågelkörsbär, äppelträd och prydnadsäppelträd. Även om det inte skadar att plantera fler av denna sortens träd och buskar så har du och dina grannar, med största sannolikhet, redan sett till att vårsäsongens blomning är tillräcklig för att insekterna ska kunna ha tillgång till sin föda under denna period. För att ge pollinatörerna en hjälp på traven under resten av säsongen är det bra att fokusera på att försöka få in träd och buskar som blommar under den period då blomningen inte är lika explosionsartad som under våren.

Kom ihåg – den bästa tiden för att plantera träd är antingen under våren eller på hösten.

19 Mar 2021