RSS

Varför är det viktigt att beskära dina träd?

31 Mar 2021

I skogen är träden fria att växa efter sina egna regler. De kan ta sin plats, sträcka ut sina grenar så högt de kan nå och de kan låta sina gamla döda grenar falla fritt mot marken. Träd som växer i våra trädgårdar och längs med våra vägar har inte riktigt samma frihet – och [...]


Vikten av att plantera träd

19 Mar 2021

Träd och buskar är en oerhört viktig födokälla för bin och andra pollinatörer. Detta beror delvis på att trädens storlek ger plats åt tusentals blommor vilka utgör pollinatörernas viktigaste födokälla på en och samma plats. Pollinatörerna behöver din hjälp Du kanske undrar varför någon skulle vilja välkomna bin i sin utomhusmiljö? Avkoppling och insekter som [...]


Beskärning av rosor

17 Apr 2019

Funderar du på att beskära rosor? Hur och när det är lämpligast att göra det? Av den anledningen har vi samlat värdefull information för varje trädgårdsfantast för att på ett enkelt och professionellt sätt kunna hantera sina rosor. Frågan många ställer sig är oftast varför, när och hur beskär man sina rosor på bästa sätt? [...]


Varför det är viktigt att ta bort stubben efter en trädborttagning

28 Mar 2019

Om du någon gång tagit bort ett träd känner du nog igen faktumet att stubben är kvar efter borttagningen. Har du någon gång undrat över varför stubben inte tas bort samtidigt som resten av trädet? Den enkla anledningen är att det krävs helt andra verktyg och maskiner för att få bort stubben och resterna av [...]


Vinterns beskärningsarbeten av träd och buskar

18 Dec 2018

Vintern är här och det är dags att börja se över träd och buskar och planera vinterbeskärningen. Det är en vanlig missuppfattning att underhåll av träd inte kan göras under vintermånaderna. I verkligheten är vintern en utmärkt tidpunkt för beskärning och trädborttagningsarbeten. Det är faktiskt så att vissa beskärningsarbeten enbart bör utföras under vintertid, som [...]