En ordentlig beskärning ökar både skönhet och livslängd på majoriteten av buskar och träd, dock riskerar du att skada eller förstöra helheten av din trädgårdsanläggning genom en felaktig beskärning. För många trädgårdsmästare är beskärningen ett moment präglat av förvirring och osäkerhet där frågorna hur, var och när representerar processen. Med vår expertis har vi valt att samla tips, tricks och generella regler när det kommer till beskärning av buskar och träd för att hjälpa hobby-trädgårdsmästare med detta stigmatiserade moment.

Hur beskär du?

När du utför en beskärning är det viktigt att ha en plan, överväg alltid syftet med beskärning innan sågen åker fram.

Anledningar att beskära sina buskar eller träd:

 • Underhålla växtens hälsa
 • Forma växten
 • Förbättra kvalitén på blommor, frukt, blad och stjälkar
 • Kontrollera storleken

En beskärning bör rimligtvis påbörjas om din växt har döda, sjuka eller skadade stjälkar alternativt grenar. Åtgärdas inte detta riskerar du både ohyra och sjukdomar för dina buskar och träd. Det är även en god idé att avlägsna korsande grenar, vattenskott (groddar som växer på nosen eller sidan av grenar) och s.k ”suckers” (skott som bildas nära eller under marken vid rötterna).

Nästa moment i en beskärning är att forma busken eller trädet. Genom att beskära sidogrenar leder du trädets växtprocess till en önskad form, du kan fylla i tomrum som uppstår vid skador från storm eller vind och du kan välja att underhålla växtens nuvarande form. När du leder en växt genom beskärning är det viktigt att förstå den naturliga växtprocessen. Undvik alltid att förstöra den naturliga formen eller växtprocessen om du inte utför beskärningen kontinuerligt under en strikt och specifik form. Utan upprepad beskärning kommer trädet eller busken försöka återgå till den naturliga formen och växtprocessen.

Häckklippning av Greenwelle

Du kan utföra ytterligare korrigerande beskärning för att ta bort svaga eller tätliggande grenar, vidare kan ledande grenar som riskerar att dupliceras åtgärdas genom detta. När en korrigerande beskärning har utförts är det viktigt att noga kontrollerar om den är tillräcklig. Vid avlägsnandet av stora mängder trä på din buske eller träd är det viktigt att vänta ungefär 1 år tills nästa korrigering.

Vid beskärningen av vätskande träd är det viktigt att variera längden på snitten. Genom att variera mellan långa och korta snitt skapar du ett fjädrat och naturligt utseende. För att öka läkeprocessen på skadade träd bör alla snitt under beskärningen vara exakta och jämna. Detta uppnås enklast genom att använda vassa och bra beskärningsredskap. Vidare bör du undvika att skapa stumpar då mögelsjukdomen Phytophthora cinnamomi riskerar att bildas på dessa. Slutligen ska barken hållas så intakt som möjligt vid avlägsnandet av större grenar.

Tips för olika beskärningstekniker

Majoriteten av trädväxter faller under två kategorier baserat på knopparnas ordning på grenar och kvistar. Oftast kan trädets/buskens typiska växtprocess avgöras genom att titta på hur knopparna är organiserade. Knoppar kan antingen vara organiserade parvis eller motliggande på grenar. En växt med knoppar i parvis har oftast följande former: rund, pyramid, inverterad pyramid eller kolumn. Motliggande knoppar resulterar nästan alltid i en rund form för både träd och buskar. Positionen på de sista paret av knoppar är alltid de som bestämmer i vilken riktning de nya skotten kommer att växa i. Knoppar som sitter på toppen av en gren kommer alltså att växa upprätt, vinkeln på sidan blir det som avgör hur skotten växer vågrätt. I de flesta fallen är det bäst att korta ned varje stjälk till en knopp eller gren. Skär du ned utsidan på en knopp undviker du att de nya skotten korsar varandra.

När du beskär till en korsande gren är det viktigt att du väljer en gren som max har en vinkel på 45 grader från grenen som ska tas bort. Vidare ska grenen som beskärs minst ha halva diametern som den borttagna grenen. Dina snitt bör vara sneda när du beskär uppåtväxande grenar eller stjälkar då detta förhindrar att vatten samlas i snittet vilket gynnar läkeprocessen.

Beskärning av Greenwelle

För att ”öppna” ett träd eller en buske behöver du beskära den centrala delen, skär även ned den yttersta delen av knopparna som pekar utåt. Vid förkortningen av en gren eller kvist bör du korta ned den till en sidogren, kapningen ska vara 1-1,5 cm ovanför knoppen. Om du kapar grenen för nära knoppen riskerar den att dö, om det görs för långt ifrån knoppen riskerar träet ovanför att dö och bilda döda toppar på grenen. När ett beskärningssnitt görs kommer knoppen/arna närmst snittet att bilda den nya punkten för tillväxt. Om toppen på en knopp blir borttagen kommer sidoknopparna att växa betydligt snabbare och knoppen närmst snittet blir den nya toppen. Vill du skapa fler grenar tar du bort topparna på alla grenar och kvistar.

Ett skotts växtkraft kan kopplas till hur långt bak stjälken har beskurits eftersom att rötterna inte har blivit reducerade. Ett exempel är om en lövfällande buske är beskuren 30 cm från marken, då kommer den nya växtprocessen att bli betydligt mer kraftfull med mindre blommor under det första året. Alternativt kan topparna från den tidigare växten tas bort, då kommer busken att växa mindre kraftfullt men bilda fler och mindre blommor. För att kort sammanfatta ska du alltså beskära mindre om du vill ha många små blommor och frukter. Konsekvent bör du beskära mer omfattande för att få mindre men högkvalitativa blommor och frukter under de kommande åren.

Det är dock viktigt att veta att olika arter har olika krav för beskärningens timing och teknik. Ibland behöver du utföra beskärningen under våren eller hösten då temperaturen är lägre och jorden är fuktigare, medan somliga arter bör beskäras under vintern och sommaren.


När och vad ska beskäras?

Beskärning av vårblomstrande träd och blomstrande buskar

Växter som blomstrar under tidig vår såsom syren, jasmin, forsythia, pärlbuske, rhododendron, rosenkvitten, prakttry, cotoneaster och bukettapel tenderar att producera sina blomsterknoppar under det tidigare året. Knopparna blomstrar sedan under våren. Om dessa skulle beskäras under hösten eller vintern kommer även blomsterknopparna att tas bort, detta resulterar i ett träd/buske utan blommor för det året. Växten tar ingen skada, men du får inga blommor. Växterna i fråga behöver ingen omfattande beskärning, dock är det en god idé att tunna ut grenarna för att skapa en fin form.

Här kommer ytterligare träd- och buskarter som blomstrar tidigt under växtperioden från förra årets utväxt:

 • Aprikos
 • Arionasläktet
 • Rosenrips
 • Blommande plommonträd
 • Blommande körsbärsträd
 • Häggmispelsläktet
 • Magnoliasläktet
 • Tidigt blommande spirea (Spiraea x vanhouttei, Spiraea prunifolia, Spiraea nipponica och Spiraea betulifolia)


Beskärning av sommarblomstrande träd & buskar under senvintern / tidig vår

Många växter som blomstrar under sommaren tenderar att göra det under det nuvarande årets växtperiod, dessa är exempelvis: potentilla, fjärilsbuske och senblommande spirea (Japanska och Bumalda spirea). Om dessa beskurits under senvintern kommer det att leda till ökad ny utväxt som under sommaren resulterar i många fler blommor. Växter med betydligt mer tåliga stjälkar såsom klematis och klätterrosor ska beskäras så att träet är färskt och rosbuskar ska beskäras till önskad höjd. Om du vill ha rosbuskarna större ska de beskäras högre och för mindre bör de beskäras lägre, ungefär 20-30 cm från marken beroende på vilken art det rör sig om. Växter med en snabb växtprocess såsom Fjärilsbuske och Caryopteris kan skäras ned till 25-35 cm. Hydrangeas är det enda undantaget (läs mer nedan angående detta).

Buskar som huvudsakligen odlas för blad istället för blommor kan också beskäras under våren, innan växtprocessen börjar:

 • Måbär
 • Berberissläktet
 • Släktet Euonymus
 • Ligustersläktet
 • Kaprifol
 • Smällspirea
 • Sibirisk ärtbuske
 • Svartplommon - Prunus x cistena
 • Perukbuske
 • Rönnsumak


Beskärning av Hydrangeas/Hortensior

Majoriteten av de olika hortensiorna blommar på gammalt trä, dessa är:

 • Rosa
 • Blå
 • Vita "mopheads", "lacecaps" och "Oakleaf"


De ovanstående varianterna bör beskäras innan midsommar. Om de beskärs under vintern eller tidig vår kommer blomsterknopparna att försvinna.

Med de nya återblommande varianterna”Endless Summer” eller ”Let’s Dance” är timingen för beskärningen inte lika viktig eftersom de blommar vid både ny tillväxt och på gammalt trä. Även om du råkar skära av några blomsterknoppar kommer Hortensian att blomma på den nya tillväxten.

Vitblommade Paniculata (som “Grandiflora” och ”Limelight”) och Arborescens (inkluderat ”Annabelle”) blommar på nytt trä. Dessa kan även beskäras när som helst, förutom precis innan de blommar.

Trimma häckar

En häck måste trimmas kontinuerligt efter det första snittet vid en plantering. Växter som buxbom, liguster, thuja, idegran och lagerhägg används ofta som häckar eftersom de är ”lätta” att forma. För att underhålla en välformad och grön häck bör den nya tillväxten trimmas regelbundet under den initiala delen av växtperioden.

En häck kan trimmas året runt, förutom under senhösten. Ny tillväxt som tillkommer efter sen-säsongens trimning blir inte bestående från efter vintern. Om du vill minska storleken på din häck är det bäst att göra detta när växten är inaktivt, exempelvis på vinter eller tidig vår. Försök alltid att hålla toppen smalare än basen, på så sätt får även de nedre grenarna sol.

Beskär stora åldrade träd

Träd behöver generellt mindre beskärning än andra ornament i trädgården, dock behöver de fortfarande bli underhållna för att behålla både hälsa och växtkraft. Äldre träd blir även beskurna för att kontrollera storleken, garantera säkerhet och behålla sanitet.

Det är bäst att beskära träden under deras ”inaktiva säsong”, vintern är att föredra då formen blir tydligast utan löv. Vidare är det även mindre kostsamt att utföra en beskärning under vintern då inte lika många försiktighetsåtgärder måste tas, du riskerar exempelvis inte att skada gräsmattor lika lätt och uppstädningen blir enklare.

En annan aspekt att tänka på är att vissa träd har ett konstant flöde av sav. Detta gör att trädet ”blöder” efter att ha blivit beskuret under senvinter eller tidig vår. För att kringgå ”blödande” träd kan du vänta med att beskära det efter att löven är fullt utvecklade, oftast under senvåren eller tidig sommar. Träd som tenderar att ”blöda” efter beskärning är:

 • Alla lönnar
 • Valnötter
 • Björkar
 • Bok
 • Avenbok


Det är viktigt att inte ta bort mer än en fjärdedel av trädets bladverk under samma beskärnings cykel. Omfattande beskärning är inte bra för några växter, framförallt inte för träd. Om för mycket av trädets bladverk tas bort under en beskärning riskerar du att försvaga trädets metabolism och risken för ohyra och sjukdomar ökar.

En hobby-trädgårdsmästare bör endast beskära mindre grenar som kan nås från marken på äldre träd. Vid mer omfattande beskärning bör ett professionellt företag som besitter utrustning, kvalificerade klättrare och försäkring kontaktas. Därför rekommenderar vi alltid dig att låta arborister utföra beskärningen av större träd då det är ett omfattande åtagande, det kräver mycket tid och kan vara farligt då arbetet utförs på höga höjder.

När är det dags att beskära?

Följande situationer är tydliga tecken på att det är dags att beskära din växt:

 • Din häck har blivit väldigt hög, bred och ser allmänt taskig ut.
 • Trädgrenar på "blödande" arter nuddar marken, detta riskerar att leda till sjukdomar och ohyra.
 • Buskar och träd växer allt närmre ditt hus, detta kan leda till omfattande skador vid starka vindar men leder även fukt.
 • Spretiga buskar och träd blockerar solen eller utsikten.
 • Förvuxna träd eller buskar som inskrider på trafiken, blockerar sikten vid korsningar eller ditt hem.
 • Trädgrenar som hänger utanför byggnader, parkeringar eller trottoarer. En fallande gren riskerar att skada både människor och egendom.

Den gyllene regeln för beskärning

Den gyllene regeln för att beskära buskar eller träd är: Det är alltid okej att beskära något så länge det görs korrekt. Detta bevisades i den senaste forskningen för ämnet.

Sammanfattning för beskärning

 • Ha alltid en anledning och ett syfte när du ska beskära dina växter, håll dig till planen.
 • Ta aldrig bort mer än en fjärdedel av bladverken på en växt under samma beskärnings cykel.
 • Använd alltid verktyg av hög kvalitet för bästa resultat.
 • Beskär växter som blommar under sommaren på senvinter och de som blommar under våren när de är fullt utblommade. Glöm inte processen för Hortensior och att skadade grenar alltid kan beskäras.
 • Vid beskärningen av stora åldrade träd behöver du både träning och utrustning, låt därför ett professionellt företag sköta processen.

Skulle du mot all förmodan begå ett misstag är växter ytterst förlåtande. Konsekvensen blir en säsong utan blommor eller vackra bladverk, dock kommer växten att återhämta sig till året därpå.

4 Aug 2017