Varför är trädbeskärning en viktig del av trädvård?

Träd lever länge, om vi tar hand om dem på rätt sätt. En viktig del av trädvård är att med jämna mellanrum beskära trädet. Genom att hålla efter mängden grenar och skott kan andra träd och buskar få utrymme att växa. Ett ännu viktigare skäl för trädbeskärning är att skapa bästa möjliga förutsättning för unga träd att växa sig starka och frodiga.

Vi hjälper dig att beskära träd för att bland annat:


  • öka mängden ljus in i trädgården
  • gynna den lokala faunans möjlighet för tillväxt
  • förbättra trädets grenstruktur, till exempel vid ojämn tillväxt
  • skapa utrymme för andra växter eller gentemot en byggnad eller passage
  • minska risken för fallande grenar eller trädkollaps.
Man som utför rätt trädvård trädbeskärning i Malmö


Träd mår bra av att beskäras

Beskärning är en viktig åtgärd som gör att dina träd och buskar inte bara ser vackra ut, de mår också bättre av att beskäras med jämna mellanrum.

Olika typer av träd kräver olika sorts beskärning, något du kan läsa mer om under “A till Ö om trädbeskärning”. För bland annat fruktträd är det också viktigt att beskära grenarna så att trädet får möjlighet att breda ut sig och maximera chansen för en god skörd.

Trädbeskärning är ett viktigt steg för att bibehålla trädens hälsa och vigör. Samtidigt bidrar trädvård till en vacker trädgård, och därmed ett högre värde på din fastighet. Beskärning bör göras regelbundet – men inte nödvändigtvis under samma period varje år.

Vilken årstid ska man beskära träd?

Det finns olika rekommendationer för när olika sorters träd ska beskäras, men det finns en tid på året som är rätt för nästan alla träd och buskar: Det kallas för JAS-perioden, vilken infaller under juli, augusti, september.

Tidigare har man ofta rekommenderat trädvård i form av beskärning under tidig vårvinter. Då skymmer inte löven sikten, utan det är enkelt för en trädvårdare eller trädgårdsmästare att beskära och forma trädet efter önskemål.

Modern forskning och praktiska jämförelser visar tvärtemot att växter mår bättre av att beskäras under sensommaren. Det beror på att träden fortfarande växer och därför själv kan läka de sår som uppstår efter beskärningen.

A till Ö om trädbeskärning

Det finns många typer av sätt att beskära träd. För den ovane är det enkelt att tro att det bara är att såga av en död eller skadad gren. Gör inte det. Ta först reda på vad den typen av träd har för behov för korrekt utförd trädvård.

När du kontaktar en arborist så kommer vi ut och bedömer vilken typ av trädbeskärning som är lämplig. Här får du mer information om några av de vanligaste beskärningsmetoderna:

Avlastningsbeskärning

Vid avlastningsbeskärning kan hela trädkronan eller enskilda grenar kapas. Syftet är att minska belastningen på trädet samt minimera risken för ett framtida stam- eller grenbrott.

Fnasning

Vid fnasning tar vi bort basalskott eller stamskott. Basalskotten är de epikorma skott som växer vid trädets rothals, medan stamskotten växer direkt från trädstammen.

Formträdsbeskärning eller formträdsrestaurering

Formklippta träd är ett vackert sätt att skapa liv i din trädgård. Men alla träd kan inte formklippas. Trädkronan behöver vara tät och kompakt och det bör vara en sort som sällan lider av trädsjukdomar. För att skapa en tilltalande form krävs återkommande beskärning av trädkronan.

Hamling

När alla grenar på ett träd beskärs samtidigt vid en viss höjd eller punkt så kallas det för hamling, klappning eller tullning. Det är en typ av trädvård som är vanligt på träd som ask och lind. Denna typ av beskärning görs oftast med ett intervall på 3 till 6 år, beroende på trädsort. Hamling ska utföras på sensommaren. Då kan löven användas som foder åt boskap.

Högkapning

När man kapar trädet på minst två meters höjd kallas detta för högkapning. Kvar blir en hög stubbe som är viktiga av naturvårdande skäl, vilket kan vara en väsentlig del av trädvård för att stärka förutsättningarna för bin och insekter att frodas i din trädgård.

Riktningsbeskärning

Riktningsbeskärning görs för att styra hur en gren eller trädkrona växer. Denna typ av beskärning är till exempel lämpligt när trädet har en ojämn tillväxt.

Siktbeskärning

Vanlig typ av beskärning när du vill skapa fri sikt från ett specifik plats. Vanligt för träd som står nära en krök, utfart eller entre - och där trädet behöver beskäras för god sikt och ökad säkerhet.

Underhållsbeskärning

En vanlig typ av beskärning där vi kapar instabila eller olämpligt placerade grenar. Vi tar även bort skott från stam och rot.

Uppbyggnadsbeskärning

För att främja en utvecklingen av en bra kronstruktur på unga träd krävs ibland uppbyggnadsbeskärning. Genom regelbundet beskärning av trädet blir grenarna starkare och trädet utvecklas på ett sätt som gynnar trädets hälsa och välmående.

Beskärning av äppelträd

Att beskära fruktträd är den vanligaste typen av trädbeskärning i privata trädgårdar. Äppelträd kan beskäras året om, men när du väljer att beskära trädet kan påverka både blomning och fruktskörd.

Ju starkare grenar, desto bättre tål trädet väder och vind, vilket gör att både träd och frukter står sig bättre.

Så vilken typ av trädbeskärning ska göras under vilken period?

Vårvinter

På vårvintern är det dags för föryngringsbeskärning och eventuell underhållsbeskärning. Om det är många grenar som ska tas bort, kan du gärna spara en del av arbetet till JAS-perioden.

Sensommaren

Under juli, augusti och september fungerar det bra att beskära både yngre och äldre träd. Nu kan du ta bort också grövre grenar eftersom detta är tiden på året när träden i princip läker sig själva. Om du beskurit träden under våren kan det bildas många vattenskott. De kan du ta bort nu, men om det är väldigt mycket, låt två tredjedelar vara kvar fram till du nå en normal tillväxt.

Höst

Hösten är det bästa tiden för nyplantering. Du kan med fördel göra en uppbyggnadsbeskärning för att stärka och styra tillväxten på unga träd. Denna typ av trädbeskärning gör du från år ett, och varje år till dess fruktträdet fått den form som ger bäst skörd.

Några enkla tips på vägen

Vill du komma igång med trädvård? Trädbeskärning kräver kunskap och övning, men om du själv vill göra arbetet kommer här några tips för ett lyckat resultat:

  • När du tar bort döda eller skadade grenar behöver du lägga snittet så att trädet kan fortsätta växa. Rätt placering av snittet är ovanför en ung sidogren eller knopp riktar sig bort från stammen.
  • Skär bort runna eller svaga grenar som växer in mot trädkronan eller stammen.
  • Ta bort grenar som växer omlott eller över varandra.
  • Klipp av långa skott så att de inte sticker ut från resten av grenverket. Det förstör helhetsintrycket.

Tveka inte att höra av dig till oss för att få professionell hjälp av erfarna arborister!


Galleri Om Oss Kontakt