Vad är syftet med trädbeskärning?

Beskärning är ett viktigt steg för att bibehålla dina träds skick och hälsa, samtidigt som det bidrar till en vacker trädgård, och därmed ett högre värde på din fastighet. Beskärning bör göras regelbundet – men inte schemalagt, då varje träd är unikt och varje beskärning individuell.


Trädbeskärning leder till:

  • Förbättring av kronans struktur och form
  • Underhållning och förbättring av trädens allmänna hälsa
  • Förlängning av tiden ett träd är användbart
  • Frigöra yta och ger fri sikt
  • Reducering av skugga eller vind
  • Reducerad risk för fallande träd
  • Borttagning av döda, döende eller angripna träd
  • Förbättring av trädets estetik
  • Förbättring av blomning och fruktproduktion
  • Underhåll och förbättring av djurlivet
Man som beskär ett träd i Malmö


Att beskära ett träd kräver mer än bara grensaxar och sekatörer- det kräver en hel del erfarenhet, och vetskap om varför, vad och hur beskärningen ska gå till. Annars kan resultatet bli katastrofalt och leda till ett stympat eller i värsta fall, döende träd. Att skära ner fel grenar eller beskära vid fel punkter, eller använda sig av fel verktyg kan ha dramatiska effekter på ditt träds välmående och struktur.

Det är viktigt för den som tänkt ta sig an arbetet att beskära ett träd, att denne har en förståelse för trädens biologi och kunskap om hur träden svarar på beskärning, detta för att optimera trädens hälsa och struktur.

Växter är reaktiva, deras system använder grundläggande mineral-och organiska resurser för att bygga nya vävnader. De har inte kapacitet att läka eller reparera skadade områden, så där svaga punkter uppstår på grund av skada, kan de inte göra annat än förstärka området genom att skapa ny vävnad för att ersätta den som gått förlorad. Om du vill beskära ditt träd, ändra på hur det ser ut, ta bort döda grenar eller helt enkelt minska höjden på ditt träd ska du anlita vårt team för att ta hand om det.

Våra trädbeskärningstjänster består av följande:

Kronrensning består av borttagning av en eller flera av följande delar: döda, angripna och/ eller trasiga grenar, för att förbättra kronan utseende och trädets övergripande estetik.

Urglesningsbeskärning är ett sätt att beskära i syfte att öka ljuset penetration och luftrörelser i hela kronan. Resultatet är en förbättring av trädstrukturen och minskade angrepp av trädsjukdomar.

Kronlyft är en teknik, där grenar och stammar i de nedre delarna av trädet tags bort, för att öka avståndet mellan marknivå och de nedre grenarna. Detta för att skapa yta under trädet, förbättra utsikten eller för att få ljusinsläpp till marken.

Kronförminskningär en reduktion av höjd och storlek av hela trädet genom att grenarna beskärs jämnt över hela kronan.

Uppbyggnadsbeskärning tillämpas oftast på unga träd. Det främsta syftet med denna typ av beskärning är att främja bildandet av en bra stam- och gren struktur. Detta genom att förbättra position, avstånd, tillväxt och styrka av grenfästen och slutligen storleken av grenar. En välplanerad, formativ beskärning av ett ungt träd under de första åren kan förlänga dess livslängd avsevärt.

Formbeskärning: Om du vill ha ditt träd i en viss form, eller beskära det för att skapa fri sikt, då tillämpas s.k. formbeskärning. Härmed tar vi fortfarande hand om att trädets hälsa, och beskär på ett sätt där trädet inte tar skada.

Korrigerande/återställande beskärningär processen där ett träd återgår till sitt ursprungliga tillstånd genom en serie skadekontrolls och korrigerande beskärningstekniker.

Hamling används för att kontrollera storleken på mogna träd och skapa en boll-liknande jämn krona. Den bästa tiden för hamling är vanligtvis tidig vår.


Galleri Om Oss Kontakt