I skogen är träden fria att växa efter sina egna regler. De kan ta sin plats, sträcka ut sina grenar så högt de kan nå och de kan låta sina gamla döda grenar falla fritt mot marken.
Träd som växer i våra trädgårdar och längs med våra vägar har inte riktigt samma frihet – och det är av en god anledning. Vi vill så klart säkerställa att våra träd ska se naturligt vackra ut men samtidigt vill vi att de ska växa sig starka och inte utgöra någon säkerhetsrisk för oss människor eller vår egendom.

Vad är definitionen av trädbeskärning?

Beskärning betyder att man tar bort utvalda grenar från ett träd. Målet är att ta bort ej önskvärda grenar, förbättra trädets struktur och främja ny och hälsosam tillväxt.

Så varför är trädbeskärning så viktigt för dina träd?

Först och främst så gynnas alla typer av träd av en beskärning och i synnerhet när beskärningen utförs på rätt sätt.

Beskärningen är viktig eftersom:

 • det uppmuntrar till ny tillväxt
 • det motverkar röta
 • beskärningen ger trädet en mer hälsosam struktur
 • det är bra för trädets generella hälsa

Faktumet att trädbeskärningen gör trädet säkrare och höjer det estetiska värdet kanske inte räcker för att uppmuntra dig att beskära ditt träd. Här får du därför ännu fler anledningar till varför du verkligen behöver implementera ett beskärningsprogram för ditt träd och för din egen skull.

De främsta anledningarna till att du behöver beskära dina träd

Säkerställer hälsa – beskärningen bibehåller dina träds hälsa. Beskärning omfattar att ta bort döda, sjuka och överflödiga grenar. Korrekt beskärning möjliggör dessutom större luftcirkulation och solexponering för en hälsosam tillväxt. Detta främjar en bättre balans och hjälper trädet att bibehålla sin struktur.

Säkerhet – döda grenar kan utgöra en risk för människor, djur och egendom, speciellt under stormar. Träd som växer nära vägar är också riskfyllda. Genom att beskära ditt träd och ta bort grenar som kan utgöra en risk hjälper du till att förebygga olyckor och ökar dessutom trafikens framkomlighet.

Främjar fruktproduktion – man kan beskära fruktträd under vintern för att främja en ökad tillväxt under vår och sommar. När trädet har en lägre volym grenar att underhålla kan det använda sina extra energidepåer till att producera fler, större och finare frukter.

Utseende – förvuxna träd och hängande grenar kan se tråkiga ut och kan påverka intrycket av ditt hus eller fastighet på ett negativt sätt. Beskärningen håller dina träd i trim och ökar det estetiska värdet på din fastighet. Mer ljusinsläpp – träd kan hindra solljuset från att nå in i ditt hem. Genom att ta bort grenar som blockerar dörrar och fönster kan du få in mer ljus och luftcirkulationen förbättras.

Tillväxtkontroll – du kan kontrollera tillväxten av dina träd genom trädbeskärning. Behandlingen gör dessutom trädet lättare att underhålla. Beskärning av träd under sommaren minskar generellt sett trädets tillväxt medan beskärning under vinterhalvåret leder till en mer robust och kraftfull tillväxt.

Förbättrar utsikten – du kan beskära grenarna som blockerar utsikten framför dina fönster, din balkong eller takfönster och lika väl ta bort grenar som skymmer utsikten mot till exempel en sjö, havet eller kvällsolen.

Greenwelle A&L beskär ett träd
Greenwelle A&L beskär ett träd från en annan vinkel

Vad bör du beskära?

Vad som behöver beskäras beror på vilket syfte beskärningen har.

Dödvedning – du kan ta bort döda och förruttnade grenar för att bibehålla ditt träds hälsa.

Korsande grenar – inåtväxande grenar i trädkronan har en tendens att skava mot andra grenar när det blåser vilket orsakar avskavd bark. Detta kan leda till att svampsjukdomar eller skadedjur får fäste i trädet.

Låga grenar – kronlyftning är en bra metod att börja med att tillämpa på trädet om du vill öka ljusinsläppet eller förbättra framkomligheten för trafiken.

När bör man beskära sitt träd?

Den bästa tiden att beskära träd är under vintern om du vill säkerställa en ordentlig tillväxt. Under vintern läker dessutom träden sina sår snabbare efter beskärningen och trädet blöder mindre sav då trädet är i vintervila.

Det är bäst att undvika beskärning under sommaren såvida du inte önskar att reducera trädets fruktproduktion eller tillväxt.

Fruktträd beskärs årligen under vintern för att hjälpa dem att producera mer frukt, utveckla en god struktur och ge mer luftinsläpp i kronan. Däremot rekommenderas det att beskära stenfruktsträd (körsbär, plommon, persikoträd och aprikosträd) under sommaren (juni till september) eftersom denna typ av träd träd har en lägre resistens mot kyla.

Man beskär träd

Fikon och hibiskus beskärs i början av våren när risken för frostnätter är över. Detta sker normalt sett efter mitten av april.

Vårblommande träd kan beskäras direkt efter att blomningen är över, t.ex magnoliaträd, prydnadsäpple och prydnadskörsbärsträd.

Man kan alltså sammanfatta det till att det beror på vilken typ av träd det handlar om och vad syftet är med beskärningen. Du bör alltså först och främst komma fram till vilket mål du har med beskärningen och välj därefter rätt tidpunkt för din trädbeskärning.

Med det sagt så kan du ändå utföra mindre beskärningsarbeten under hela året. Till exempel så kan du ta bort döda grenar, forma till kronan, eller beskära mindre grenar utan att behöva oroa dig för om årstiden är rätt.

Hur ofta ska du beskära dina träd?

Det är bäst att utgå ifrån vilken typ av träd, trädets storlek och dess hälsa för att avgöra hur ofta du bör beskära det. Vid beskärning av till exempel vintergröna träd kan man låta det gå så mycket som 7-10 år mellan beskärningstillfällena medan beskärningen av fruktträd är en årlig och återkommande arbetsinsats för att öka fruktproduktionen, ge trädet en god struktur och luftgenomsläpplighet i kronan. För stenfruksträden gäller samma årliga insats men då utförs beskärningen istället under sommaren.

 • Som en tumregel bör unga träd generellt sett beskäras var tredje till vart femte år.
 • Äldre träd ska du försöka beskära en gång med minst 5 till 8 års mellanrum.

Tips! För att spara ned på kostnaden av trädbeskärningen -välj att få arbetet gjort under vintern. Det kommer att spara dig minst 10 – 20% av priset. Detta beror på att trädvårdsbranchen ofta är mer lågintensiv under vintern och industrin blir generellt sett mer konkurrensutsatt än under resterande säsonger på året.

Hur mycket ska man beskära per gång?

Hur mycket man ska beskära per tillfälle beror på hur högt eller brett du vill att ditt träd ska växa.

Det finns alltså ingen exakt regel för hur mycket som ska beskäras. Dock finns det generella regler för hur många procent av trädets volym man kan beskära vid regelbunden trädbeskärning.

Nedan finner du en generell riktlinje för hur mycket du kan beskära ditt träd:

Unga träd – bör inte beskäras med mer än 25% av sin volym. Om trädet växer i bördig jord och har tillgodosetts med andra nödvändiga resurser har trädet oftast en tillräckligt hög vitalitet för att klara av proceduren.

Halvvuxna träd – man kan trimma bort 20% av kronan för halvvuxna träd.

Äldre träd – äldre och mogna träd behöver så mycket grön volym som möjligt för att kunna fotosyntetisera samt behålla sin livskraft och hälsa. Av den anledningen är det inte rekommenderat att beskära bort mer än 10-15% av äldre träds lövverk.

Kan ett träd dö om man beskär det för mycket?

En engångsföreteelse då man beskurit för mycket kommer inte ta död på ditt träd så länge det fortfarande har en del av lövverket kvar. Återkommande överbeskärning kan dock ha en negativ långtidseffekt på ditt träd och det kan tillslut dö som resultat.

Träd behöver en krona med så mycket löv som möjligt för att det ska kunna producera sin egen näring och föda. Därför kan trädet försvagas om man beskär bort för mycket av dess krona.

Felaktiga snitt och beskärning på fel ställen leder till ökad risk för rötskador och sjukdomar. Överbeskärning kan också försvaga grenverket så att det inte längre kan stå emot naturens krafter som till exempel kraftiga vindar och snöfall. Växten kan bli utmattad när den försöker återställa sitt lövverk och blir sårbar för patogener.

Alla missförhållanden kan i slutändan få ditt träd att dö. Följ beskärningsreglerna som beskrivits ovan.

Vad händer när man beskär ett träd för mycket?

Som sagt, en allt för hård beskärning av ett träd kan ta bort det livsviktiga lövverk och grenar som trädet behöver för att bibehålla sin vitalitet och hälsa. Ditt träd kan dock överleva om en del av kronan finns kvar.

För mycket och för frekvent beskärning kan dock:

 • påverka ditt träds hälsa negativt
 • tillåta skadedjur och sjukdomar att få fäste
 • få trädet att förlora sin strukturella styrka
 • minska trädets kapacitet att producera näring vilket tillslut försvagar det

Om du har beskurit ditt träd för mycket finns det ingen snabb lösning på problemet. Du bör istället hjälpa ditt träd att behålla sin livskraft genom att tillgodose det med tillräckligt mycket näring och vatten. Trädet kommer att läka med tiden.

Beskärning för optimal estetik och strukturell integritet

Korrekt beskärning kan resultera i ett träd med fantastisk estetik men framförallt en stark struktur.

Att beskära och tukta ett träd när det är ungt kan förebygga behovet av korrigeringsbeskärning i ett senare skede. Det är viktigt att skapa ett ramverk av huvudgrenar redan när trädet befinner sig i en ung ålder. Huvudgrenarna bygger upp och formar strukturen i de äldre och mogna träden.

En korrekt beskäring av dina träd under dess barndom kommer att hjälpa dem att utveckla en robust och stabil struktur. Ju äldre träden blir desto mindre kommer du behöva korrigera dem genom beskärning.

Så här ska du beskära:

Under det första året

 • Behåll en dominant huvudgren som är växer upprätt när trädet är ungt.
 • Kapa inte och beskär inte toppen av den dominanta grenen.
 • Beskär andra icke-dominanta grenar för att minimera tillväxten av vissa grenar och för att öka tillväxten hos andra.
 • Upprätthåll balans i trädets struktur.

Första till tredje året:

 • Behåll den dominanta huvudgrenen och beskär de andra grenarna undertill med 10 cm.
 • Du kan sprida ut sidogrenarna från varandra och forma dem med hjälp av tandpetare eller små pinnar för att forma en bra vinkel till huvudgrenen (ta bort tandpetarna efter 5 till 6 veckor).

Efter tre år:

 • Fortsätt att ta bort sekundära/ co-dominanta grenar.
 • Beskär bort korsande grenar och vattenskott.
 • Utför vinterbeskärning under sen vinter för att bibehålla en en fin form på sidogrenarna.
 • Beskär hängande och döda grenar.
31 Mar 2021