Om du någon gång tagit bort ett träd känner du nog igen faktumet att stubben är kvar efter borttagningen. Har du någon gång undrat över varför stubben inte tas bort samtidigt som resten av trädet? Den enkla anledningen är att det krävs helt andra verktyg och maskiner för att få bort stubben och resterna av trädet. Dessutom är det ofta ett annat arbetsteam som utför själva arbetet.

En viktig fråga du bör ställa dig är ifall du vill fräsa bort stubben eller få den uppgrävd. Man kan gräva bort den men på senare tid har stubbfräsning blivit allt mer populärt och är ett bekvämare tillvägagångssätt. Stubbfräsning är enklare, snabbare och lämnar mindre avtryck på kringliggande omgivning än ett grävarbete.

Om du är intresserad av att ta bort en stubbe i din trädgård eller på allmän plats är stubbfräsning en utmärkt lösning.
Vi har listat några fler fördelar med stubbfräsning här nedan:


Borttagning av trädstubbar förhöjer utseendet i din trädgård

Ibland kan en enstaka, fint utskuren trädstubbe vara ett vackert komplement till dess omgivningar eller ge en avkopplande viloplats till förbipasserande. Tyvärr är effekten oftast den motsatta och trädstubbar och trädrester kan ge ett skräpigt och rörigt intryck och börjar dessutom ruttna efter en tid. Stubbfräsning är då ett bra alternativ för att förhöja intrycket av platsen och ger en vackrare omgivning vilket också kan öka marknadsvärdet.


Stubborttagning kan hjälpa till att få bort skadedjur

En trädstubbe kan vara det ideala hemmet för många olika typer av insekter som t.ex. myror, termiter, skalbaggar m.fl. Genom att ta bort stubben från din gräsmatta tar du även bort en potentiell grogrund för olika typer av ohyra och din trädgård löper därmed mindre risk att ta skada av eventuella skadedjur.

Trädstubbar kan ge en oönskad tillväxteffekt

Ibland börjar en trädstubbe skjuta skott och ny, oönskad vegetation börjar växa i det gamla trädet. Nya träd börjar alltså växa i området av det gamla vilket betyder att du inom ett par år får flera nya stubbar att ta bort. Dessutom kan rotskotten störa tillväxten av närliggande växter och stjäla viktig näring från din gräsmatta.

Borttagning av stubbar ger en säkrare miljö

Även om dessa råd kanske oftast är implementerbara för den enskilda villaägaren är det särskilt viktigt för fastighetsägare, företag och kommuner att tänka på att ta bort rester från gamla träd för att undvika olyckor. Borttagningen ger en säkrare miljö och eliminerar risken att någon snubblar eller trampar på stubben och minskar då även risker för juridiska problem i samband med olycksfall och skador. Stubbar kan dessutom orsaka skador på trädgårdsmaskiner och redskap under pågående underhåll av platsen.


Greenwelle AB arbetar med professionell stubbfräsning och använder oss av specialmaskiner samt utrustning framtagen för att på ett effektivt och säkert tillvägagångssätt ta bort alla trädrester. Din trädgård eller kringliggande omgivning störs därmed inte av borttagningen. För att veta mer om Greenwelle AB och stubbfräsning inom Skåneregionen - kontakta oss idag på tel: 0700 - 511 435 eller skicka ett email till [email protected].

28 Mar 2019