Funderar du på att beskära rosor? Hur och när det är lämpligast att göra det?

Av den anledningen har vi samlat värdefull information för varje trädgårdsfantast för att på ett enkelt och professionellt sätt kunna hantera sina rosor.

Frågan många ställer sig är oftast varför, när och hur beskär man sina rosor på bästa sätt? Att beskära rosor kan kännas komplicerat för många men när de grundläggande kunskaperna är på plats kan även den mest oerfarne uppnå fantastiska resultat. Var inte rädd för att beskära. Rekommendationerna och reglerna är främst framtagna för de som odlar rosor i utställningssammanhang på en professionell nivå. För den enskilde trädgårdsfantasten som önskar en vacker och hälsosam rosplanta finns det egentligen endast ett fåtal grundläggande principer att efterfölja.

Denna guide kommer förhoppningsvis hjälpa till att betona vikten av rosbeskärning och samtidigt avfärda de vanligaste myterna inom området.

Varför behöver man beskära sina rosor?

Innan vi går in på när och hur man beskär är det viktigt att först förstå varför det är viktigt att beskära överhuvudtaget. Man skulle kunna tro att rosor och många trädgårdsväxter generellt klarar sig bra utan mänsklig inblandning och detta stämmer till stor del. Däremot så är beskärning och andra underhållsarbeten viktiga för att uppnå en optimal tillväxt och därigenom också uppnå en längre livslängd än om man lämnar växten utan någon tillsyn.

Genom att klippa rosens grenar hjälper man plantan att producera hormonet som kallas auxin. Detta tillväxthormon förekommer i huvudstammen hos de flesta växter och beskärningen ger ämnet en skjuts ut i den nyklippta grenen och uppmuntrar till förgrening och ny tillväxt. Beskärning av dina rosor är också bra för att kontrollera storleken och formen på plantan samtidigt som du säkerställer en frodig blomning.

När ska man beskära rosor?

Tiden för beskärning avgörs av vilken typ av ros det handlar om samt härdighet och zon som rosen är planterad i. Här kommer dock några generella råd.

Vår:

Den största delen av rosbeskärning förekommer under våren med forsythians blomning som en startsignal om att det är dags att sätta igång. Om du inte äger någon forsythia kan du istället hålla utkik på knopparna och när dessa börjar svälla. De små bulorna på grenarna blir större och mer rödaktiga i färgen. Detta brukar inträffa efter att de värsta frostnätterna upphört i din region.

Sommar:

Vissna blommor kan klippas tillbaka när som helst under sommaren. Carl-Bennett, som under en lång tid arbetat som manager för uppdrivning av rosor hos David Austin Roses, säger att under blomningsperioden är avlägsnandet av vissna blommor viktigt för att uppmuntra plantan att blomma under en längre tid och också mer intensivt.

Höst:

Efter den första hårda frosten är det bra att korta ned de långa grenarna på plantan för att förhindra att de bryts av i höststormarna. Skydda rosorna från att bli för tunga för att undvika att de dras upp med rötterna i starka vindbyar. Korsande grenar som kan skadas genom att de skrapar mot varandra bör också klippas tillbaka. Ta det försiktigt bara eftersom för hård beskärning kan stimulera tillväxt och den nya tillväxten riskerar då att skadas av is och frost. Ta bort döda och sjuka grenar och växtdelar.

Beskära rosor - hur gör man?

 • Använd rena, vassa verktyg.
 • Ta bort alla kvarvarande löv – Detta underlättar att se formen på plantan och att tydligt se hur grenarna växer. Detta steg tar även bort ohyra och sjukdomar som gömt sig i bladverket under vintern.
 • Börja med den döda veden – hur vet man att den är död? Skär in i den – brun betyder död ved, grön betyder levande ved. Beskär all död ved tillbaka till basen.
 • Öppna upp i mitten av plantan – ta bort alla korsande grenar som kan skada varandra och underlätta för sjukdomar och ohyra att få fäste. Målet är att få fram grenar som strävar uppåt med en vasliknande form.
 • Ta bort tunna och svaga grenar – tumregeln är att ta bort allt som är tunnare än en penna.
 • Beskär resterande grenar – beskär genom att klippa 5-10 mm ovanför en utåtvänd knopp med öga (en liten bula som utvecklas där ett löv möter grenen). Nya grenar växer i samma riktning som knoppen och målet är att få dem att växa utåt, inte inåt. Beskär i en 45-gradig vinkel som lutar bort från knoppen, vilket tillåter vattnet att rinna av. Dessutom ser snittet mer estetiskt tilltalande ut.
 • Städa upp – efter beskärningen bör man vara noggrann med att städa bort grenklipp och växtrester under och runt plantan eftersom ohyra och sjukdomar kan spridas via gamla växtdelar.
 • Mata dina rosor – rosor är storätare och behöver ordentligt med näring, så mata dem med ett organiskt gödsel som t. ex ROSGÖDNING NEUDORFF EFFEKT. För bästa resultat bör man gödsla två gånger per år. Första gången under mars/april-maj – i början av växtsäsongen. Andra gången under sena juli/augusti efter den första blomningen är avklarad. Detta främjar chanserna för en andra blomning.

Vilka verktyg behöver man?

 • Bra handskar – välj gärna en modell med höga skaft för att skydda underarmarna så gott det går.
 • En vinklad sekatör, ej rak – vinklade blad överlappar varandra och ger ett renare snitt. Raka blad riskerar att krossa grenen vid beskärningsstället.
 • Sekatör med långt skaft – denna typ av sekatör har ett längre skaft med vilket man behöver använda båda händerna. Detta verktyg underlättar vid beskärning av tjockare grenar.
 • Tjock, långärmad tröja – korrekt klädsel minskar risken för att bli ”biten” av taggarna.

Generella riktlinjer för beskärning av olika typer av rosor

Engångsblommande på ny tillväxt

 • Moderna rosor och floribunda: Denna typ av rosor blommar bäst på den nya tillväxten. Beskär hårt (1/2 till 2/3 av rosens höjd) på våren och ta bort gamla vedartade grenar. Lämna tre till fem friska grenar jämt fördelade runtom plantan. Klipp dem i varierande höjd från 45 cm till 60 cm för att uppmuntra till fortsatt blomning.
 • Tehybrider och grandiflora: Dessa blommar också på plantans nya tillväxt och bör beskäras under tidig vår. Ta bort död och svag ved. Skapa en öppen vas-liknande form med kvarvarande grenar genom att ta bort de mittgrenarna samt alla grenar som växer inåt. Korta sedan ned längden av de kvarvarande grenarna med ungefär hälften eller ner till 45-60 cm. Du kan tillåta de äldre, starkare grenarna att vara en bit längre än de nya. Under blomningsperioden – ta bort vissna blommor och klipp ned till friska noder.

Engångsblommande på gammal ved

 • Ramblers: Beskär för att ta bort vinterskadad och död ved eller för att forma och hålla höjden i schack. Ramblers blommar endast en gång och kan beskäras direkt efter blomningen är avklarad. Man kan beskära ända ned till 5-7 cm. Detta tar rosen snabbt igen och bildar ny tillväxt till nästa säsong. Blomningen påverkas inte av beskärningen.

Remonterande rosor

 • Moderna buskrosor: Denna grupp av remonterande rosor blommar på mogen men ej gammal vedartat grenverk. Lämna dem obeskurna för att stärka plantans vigör under de första två åren och använd sedan ”en tredjedelsmetoden”. Varje år tar man bort 1/3 av de äldsta grenarna såväl som död ved och sjuka grenar.
 • Klätterrosor: Klätterrosor kan ibland få en andra blomning. Beskär dessa tidigt för att ta bort vinterskadad och död ved. Beskär igen efter blomning för att forma och behålla dess storlek. Ta bort gamla och svaga grenar om det behövs.
 • Bourbonrosor och Portlandrosor: Denna rostyp får en andra blomning på både ny och gammal ved. Beskär för att ta bort död ved innan blomning. En hårdare beskärning och för att forma plantan kan göras efter den första blomningen.

Rosor med minimalt behov av beskärning