Riskbedömning och riskhantering av träd

Ett träd är en levande organism som kan vara lika fascinerande som den mänskliga kroppen eller planetkonstellationer i universum. Det krävs en djup förståelse av mekanismen av dennes kropp och dess samspel med miljön för att kunna bedöma dess skick ordentligt och föreslå korrekt hantering.

Vi kommer att titta på trädet och avgöra om det är friskt eller inte (och i så fall i vilken utsträckning), om vissa grenar sannolikt kommer att falla av i framtiden och vilka grenar ska beskäras och vilka som bör lämnas orörda, och hur trädet bör behandlas för att få det att hålla så länge som möjligt och förbli starkt och tilltalande.Du kommer att förses med en fullständig rapport om vår bedömning av trädet och en detaljerad rekommendation när det gäller hantering av trädet för att säkerställa dess säkerhet och hälsa för de kommande åren.

Detta inkluderar eventuella rekommenderade beskärningar, behandling, regelbundna underhållssteg och alla andra nödvändiga åtgärder för att hålla ditt träd i bra skick. I vissa fall kommer vi att rekommendera att man tar bort trädet.


Galleri Om Oss Kontakt