Följande kundsvillkor är tillämpliga för dig som kund. I dessa kundsvillkor avses med ”Greenwelle” eller ”vi”, Greenwelle Arboriculture and Landscaping AB, org. nr 556618-9741, med adress Almviksvägen 21, 218 45 Vintrie, som erbjuder trädgårdtjänster i Sverige.
Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

1. Registrering

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, ett möte, eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer.
  • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

  • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer.
  • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag eller projekt.
  • Finansiell information – kreditvärdighet
  • Historisk information – tidigare trädgårdstjänster, betalningshistorik.

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli raderat från vår databas, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

2. Förmåner, erbjudanden och kommunikation

Vi kommunicerar vanligtvis med dig via nyhetsbrev, Telefon eller postalt. Ibland även via annonsering på externa websidor såsom tex Facebook. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du maila till [email protected].

Via telefon eller e-post kan du uppdatera dina kontaktuppgifter. Observera att vi inte kan bistå med begränsningar eller ändringar i sociala nätverk. Där behöver du själv ändra inställningarna på respektive konto.

Greenwelle förbehåller sig rätten att från tid till annan förändra de förmåner och erbjudanden som kan erhållas.

3. Behandling av personuppgifter

Genom att registrera dig som kund samt för att kunna uppfylla kundsvillkoren kommer dina personuppgifter att behandlas. De analyser vi genomför innebär också att vi behandlar dina personuppgifter, vilket är nödvändigt för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, och liknande.

Vi kommer i första hand samla information direkt från dig men för att uppdatera dina adressuppgifter kommer vi kontrollera din information gentemot offentliga register.

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Greenwelle Arboriculture and Landscaping AB som är ett svenskt bolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556618-9741 och har sitt säte i Vintrie. Om du vill ha mer information om vilka personuppgifter vi behandlar och dina rättigheter se vår integritetspolicy. Du kan självfallet även kontakta oss på [email protected] alternativt ringa Greenwelle kundservice +46 0700 511 435 om du har frågor rörande hanteringen av dina personuppgifter.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

4. Ändring av medlemsvillkor

Greenwelle förbehåller sig rätten att när som helst ändra kundsvillkoren. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras på www.greenwelle.se där de senaste villkoren alltid finns eller att du erhåller dem via e-post. För det fall du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart säga upp ditt medlemskap. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringarna träder i kraft och vi kommer även förklara innebörden av ändringarna.

5. Avslutande av medlemskapet

Ditt medlemskap som kund gäller tills vidare eller tills du eller Greenwelle säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta kundtjänst. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor.

6. Kontaktuppgifter

Har du frågor om ditt medlemskap kan du kontakta kundtjänst på telefonnummer 0700 511 435 eller genom [email protected]

[Dessa villkor gäller fr.o.m. den 25 April 2018 och ska gälla tillsvidare]