Beskärning av rosor

17 apr 2019

Funderar du på att beskära rosor? Hur och när det är lämpligast att göra det?

Av den anledningen har vi samlat värdefull information för varje trädgårdsfantast för att på ett enkelt och professionellt sätt kunna hantera sina rosor.

Varför det är viktigt att ta bort stubben efter en trädborttagning

28 mar 2019

Om du någon gång tagit bort ett träd känner du nog igen faktumet att stubben är kvar efter borttagningen. Har du någon gång undrat över varför stubben inte tas bort samtidigt som resten av trädet? Den enkla anledningen är att det krävs helt andra verktyg och maskiner för att få bort stubben och resterna av trädet. Dessutom är det ofta ett annat arbetsteam som utför själva arbetet.

En viktig fråga du bör ställa dig är ifall du vill fräsa bort stubben eller få den uppgrävd. Man kan gräva bort den men på senare tid har stubbfräsning blivit allt mer populärt och är ett bekvämare tillvägagångssätt. Stubbfräsning är enklare, snabbare och lämnar mindre avtryck på kringliggande omgivning än ett grävarbete.

Om du är intresserad av att ta bort en stubbe i din trädgård eller på allmän plats är stubbfräsning en utmärkt lösning.
Vi har listat några fler fördelar med stubbfräsning här nedan:

Vinterns beskärningsarbeten av träd och buskar

18 dec 2018

Vintern är här och det är dags att börja se över träd och buskar och planera vinterbeskärningen. Det är en vanlig missuppfattning att underhåll av träd inte kan göras under vintermånaderna. I verkligheten är vintern en utmärkt tidpunkt för beskärning och trädborttagningsarbeten. Det är faktiskt så att vissa beskärningsarbeten enbart bör utföras under vintertid, som t.ex hamling och beskärning av fruktträd. Detta för att optimera produktionen av frukt och förbättra trädets ramverk.

Experttips för beskärning av buskar och träd

4 aug 2017

En ordentlig beskärning ökar både skönhet och livslängd på majoriteten av buskar och träd, dock riskerar du att skada eller förstöra helheten av din trädgårdsanläggning genom en felaktig beskärning. För många trädgårdsmästare är beskärningen ett moment präglat av förvirring och osäkerhet där frågorna hur, var och när representerar processen. Med vår expertis har vi valt att samla tips, tricks och generella regler när det kommer till beskärning av buskar och träd för att hjälpa hobby-trädgårdsmästare med detta stigmatiserade moment.