Att fälla ett träd är inte bara farligt utan också ett omfattande arbete som alltid måste ske på ett säkert sätt för att undvika skada på egendom och människor. Vårt team på Greenwelle är utbildade proffs med lång erfarenhet av trädfällning, på ett korrekt och säkert sätt, oavsett typ av träd och var trädet befinner sig.Det finns flera skäl till varför man bör överväga trädfällning:

 • Trädet är dött
 • Dalande hälsa – grenar eller krona försvagas, stora döda grenar, eller om du märker att det finns röta på huvudstammen.
 • Större stormskador – en betydande del av trädet är skadad och trädet är bortom räddning.
 • Trädet står för nära huset eller andra byggnader, poolen, etc.
 • Trädet lutar mot något, såsom hus, parkering, uteplats, pool etc.
 • Rötterna utgör ett allvarligt hot mot grund, uppfart, trottoar etc.
 • Trädet är en olägenhet- släpper frön, blad, grenar och hämmar gräsmattans tillväxt
 • Stora landskaps renoveringar som oåterkalleligen skadar trädet, eller på grund av att trädet är gammalt och det är dags för en mer lämplig plantering.
 • Nybyggnation – trädet kan komma att skadas av utrustning eller är i vägen för byggandet
 • Trädet är alldeles för stort för platsen och utgör utmaningar för säkerheten när det faller av grenar
 • Allvarligare sjukdomar eller insektsangrepp som kommer att döda trädet, eller riskerar att spridas till andra träd
 • Trängseln bland träden på din egendom – prioritering av vilka träd som är friskast och som bör stå kvar


Galleri Om Oss Kontakt